«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління» 

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-виховного процесу.

Тому національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя. Відповідно методичних рекомендацій з патріотичного виховання (Лист МОН України від 27.11.2014р.№ 1/9-61) ,патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, сприяти формування у дітей та їх батьків національних та загальнолюдських цінностей.
Національно - патріотичне виховання в Комунальному закладі "Троїцький НВК" здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу учнів , їх духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.
Напрямками роботи Комунального закладу "Троїцький НВК" з національно-патріотичного виховання є:
−    формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
−    формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;
−    збереження і продовження українських культурно - історичних традицій;
−  виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
−  формування національної  свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
−  формування  соціальної  активності;
−  виховання правової культури особистості;
− формування  й  розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
−  формування в  учнів потреби до праці  як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
− сприяння розвитку фізичного, психічного та  духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності

У школі активно ведеться робота з національно – патріотичного виховання.. На високому рівні була організована акція «Допоможи солдату», збір коштів в зону АТО.

  У рамках спільних дій учнів – учителів – батьків були написані листи солдатам, виготовлені обереги, зібрані і передані пакунки солдаиам, які перебувають у зоні бойових дій.

Були проведені такі заходи:

1.            Районний методичний семінар для керівників ШМО класних керівників (05.09.2017 р.)

2.            Районний методичний семінар для керівників ШМО вчителів предмету  «Захист Вітчизни»  (Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»).

 2. Проведено рейд «Урок» спільно з представниками РЦСССДМ, РДА, відділом освіти. (21.09.17)

    3. Проводилася різнобічна інформаційно – просвітницька робота з питань формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, а саме:

- профілактичні бесіди про запобігання туберкульозних захворювань та протидії насильства в сім’ї   РЦСССМД Медведєва Л.В.

- профілактичні лекції  «Алкоголь у підлітків» та перегляд виховних мультиплікаційних фільмів на правову тематику  спеціаліст ССД Рябцева І.В.

- бесіда з профілактики правопорушень «Вплив наркотиків »

- бесіда з профілактики протидії торгівлі людьми представники РЦСССДМ

4. Участь громадського інспектора в практичних семінарах .

ІІ. Робота на рівні НВК

Тема  виховної діяльності

Дата

Відповідальний

1

Робота гуртка «Юний стрілець»

2 раз. на місяць

Шалімов А.О.

2

Проведений Тематичний  урок на тему: «Визволення Харківщини від німецько –фашистських загарбників»

15.09.17

Класні керівники

3

Проведені тематичні уроки у 1 — 11 класах на теми присвячені визволенню Первомайщини від фашистських загарбників.

14.09.17

Класні керівники

4

Проведені тематичні уроки у 1 — 11 класах на теми присвячені Дню партизанської слави.

22.09.17

Класні керівники

5

В бібліотеці закладу діє виставка фотодокументів, художньої та документальної літератури, присвячена подіям Другої світової війни.

Постійно

Бібліотекар Пирожкова Т.С.

6

Упорядкування меморіального комплексу с. Єфремівка.

16.09.17

Заступник директора з ВР Т.А.Рєзван

7

Виставка літератури у бібліотеці присвячена подіям Другої світової війни.

вересень - листопад

Заступник директора з ВР Т.А.Рєзван

8

Участь у  мітингу – реквіємі у с. Єфремівка з нагоди 73-ї річниці Дня Перемоги.

16.09.17

Адміністрація, класні керівники

9

Акція «Привітай ветерана»

16.09.17

Заступник директора з ВР Т.А.Рєзван, класні керівники

10

Піонерський збір пам’яті, присвячений визволенню Первомайщини від німецько – фашистських загарбників «Пригадаємо героїв імена»

16.09.17

Заступник директора з ВР, класні керівники 5 – 8 класів

11

Акція «Милосердя» до дня людини похилого віку: «Поспішай робити добро»

01.10.17

Класні керівники 5 – 11 класів

12

Вивчення теми “Друга світова  війна та Україна” за програмою історія України в 11 класі.

 

Вересень - жовтень

Вчитель історії 

13

Написання листів воїнам АТО

Протягом року

Класні керівники

14

Відео привітання з Новим роком воїнів АТО

Грудень

Класні керівники 1-11 кл

15

Тиждень права

5-09.12.17

Т.А.Рєзван

16

Захід до Дня Соборності

22.01.18

Т.А.Рєзван.

17

Захід до Дня Героїв Крут

29.01.18

Т.А.Рєзван

18

Захід до Дня Героїв Небесної сотні

20.02.18

Т.А.Рєзван

19

Уроки мужності

Протягом року

Класні керівники

20

Захід до 31-ї річниці аварії на ЧАЕС

26.04.17

Шалімова О.В.

21

Захід до Дня Перемоги

05.05.17

Шалімова О.В., Т.А.Рєзван

22

Участь у конкурсі «Слобожанські дзвони Перемоги»

Квітень - травень

Христосова О.Ю.

23

Участь у фестивалі воєнно-патріотичної пісні

04.05.17

Шалімова О.В., Т.А.Рєзван

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) —  це   любов до Батьківщини, 

 

відданість  їй  і  своєму  народу.

Особистісні якості та риси характеру,

притаманні свідомому громадянину й патріоту

 ·   повага до батьків, свого ро­доводу, традицій та історії рідного народу;

·   пра­цьовитість;

·   висока художньо-естетична культура;

·   патріотична самосвідомість та громадянська від­повідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;

·   повага до Конституції, законів Української держави;

досконале знання державної мови.

Завдання

патріотичного виховання

*Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї)

·      Почуття власної гідності як представників свого народу 

·   Виховання любові, поваги до своїх національних особливостей

·     Формування духовно-моральних взаємин

·  Формування любові до культурного спадку свого народу

 

·  Толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,батьків, сусідів, інших людей

Патріотичне виховання як цілісна система

 

ґрунтується на фундаменталь­них принципах

Принцип  природовідповідності    виховання  означає враху-вання багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип   культуровідповідності,  який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина. 

Принцип  гуманізму  означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Принцип демократизму передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

Принцип безперервності виховання  означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

 

Методи і форми

роботи  з  патріотичного  виховання

 ·         Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць

·         Бесіди з цікавими людьми

·         Екскурсії

·         Спостереження

·         Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

·         Заняття з циклу «Історичні цікавинки»

·         Розгляд ілюстративних матеріалів

·         Читання та інсценування творів художньої літератури

·         Слухання народної, класичної, сучасної музики

·         Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

·         Розв'язування проблемних ситуацій

·         Запрошення членів родин у дитячий садок

·         Спільні з родинами виховні заходи

·         Виставки, конкурси

 

·         Свята,  розваги

Напрямки  роботи  з  батьками

 з  питань  патріотичного  виховання :

 •  ознайомлення батьків  з роботою дошкільного навчального закладу з  питань  патріотичного  виховання;

•  залучення батьків  до співпраці та стимулювання  їхньої  активної  участі  в  ній;

•  організація різноманітних заходів за  участю батьків;

•  ознайомлення батьків з результатами навчання і  розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).

 

"Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо."
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ