НАЙГОЛОВНІШЕ – СТАВСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК,

ЯК ТИ ХОЧЕШ, ЩОБ ВОНИ СТАВИЛИСЯ ДО ТЕБЕ!

         Ми - учні, вчителі, батьки Троїцького НВК – проголошуємо беззаперечні принципи нашого життя.

 

         Всі, хто пов’язаний з гімназією, несуть певну відповідальність один за одного, впливають на інтелектуальний і емоційний розвиток кожного. Наша гімназія будує свою діяльність, спираюсь на права та свободу людини і громадянина, які закріплені в міжнародно-правових документах ( Всесвітня декларація прав людини 1948р., Пакт про громадянські і політичні права і Факультативний протокол до нього 1966р., Пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966р., Конвенція про права дитини 1989 р., Європейська конвенція про захист прав людини 1950), в Конституції України і інших нормативних актах.Права і обов’язки дитини охороняються Конвенцією про права дитини.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧНЯ

Учні мають право на:

1. Права і обов'язки дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним Законодавством України

2. Вільний вираз власних поглядів, переконань і думок; поглядам дітей приділяється належна увага відповідно до їх віку.

3. Свободу отримання інформації.

4. Свободу думки, совісті і релігії.

5. На шану людської гідності.

6. Здобуття безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів, розвиток своєї особи, своїх талантів, розумових і фізичних здібностей.

7. Навчання в рамках державних стандартів за індивідуальним навчальним планом в порядку, визначеному Статутом НВК (навчання вдома за медичними довідками).

8. Оцінку знань і умінь навчання, отримання оцінки по кожному предмету виключно відповідно до своїх знань і умінь.

9. Завчасне повідомлення про терміни і об'єм контрольних робіт відповідно до графіка.

10. Об'єм часу на виконання обов'язкової частини домашнього завдання не повинен перевищувати 50% об'єму виконаної роботи на уроці з відповідного предмета.

11. Додаткова безкоштовна допомога вчителя в придбанні знань на спеціальних заняттях, передбачених графіком роботи НВК і вчителя.

12. Участь в культурному житті школи, в заходах.

13. Відпочинок в перервах між уроками і в канікулярний час, відсутність завдання на канікули для учнів НВК (окрім читання художньої літератури).

14. Участь в управлінні освітньою установою в порядку, визначуваному Статутом НВК.

15. Пільги і матеріальну допомогу відповідно до діючих норм.

16. Перехід до іншої освітньої установи, що реалізує освітню програму відповідного рівня.

17. Створення різних суспільних об'єднань, якщо вони не суперечать Статуту НВК.

18. Використання права екстернату, домашнього навчання, дострокової здачі іспитів.

19. Відкритий вислів своєї думки про якість освітнього процесу на Раді НВК, засіданні комісії з прав дитини.

20. Внесення пропозицій про зміни в освітній діяльності НВК в затвердженому порядку.

21. Використання для виступів засобів масової інформації НВК, видання газет, рукописних журналів.

22. Право знати про одержані оцінки, як за усні, так і за письмові роботи.

23. Право на клопотання про перенесення термінів контрольних робіт після пропусків по хворобі, підтверджених медичними документами.

24. Право бути вислуханим.

ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.

2. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

4. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

5. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

6. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

7. Учень має право на апеляцію з приводу оцінки, якщо він не згоден з нею.

8. На уроках учні мають право користуватися шкільним приладдям, який вони повертають вчителеві після заняття. Ставитись до нього слід дбайливо і акуратно.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УРОКІВ

1. Під час перерв учень зобов'язаний:

• підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

• вийти з класу, якщо попросить вчитель;

• підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху.

2. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по НВК, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії). 4. Черговий клас допомагає черговому вчителеві стежити за дотриманням дисципліни під час перерв.

5. Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу віконних отворів і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

7. Під час перерв не дозволяється виходити з НВК без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

8. У НВК забороняється куріння.

9. Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

10. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя, чергового від дирекції за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ПО КЛАСУ

1. Чергова бригада призначається відповідно до графіка чергування по класу.

2. Чергова бригада допомагає вчителю підготувати клас для наступного уроку.

3. Під час перерви чергові провітрюють клас, допомагають вчителеві розвісити учбовий матеріал для наступного уроку, роздає зошити на прохання вчителя.

4. В кінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня (протирають пил з меблів, поливають квіти).

ПОВЕДІНКА УЧНІВ В ЇДАЛЬНІ

1. Під час їжі в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні прибирають стіл після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.

9. Учень має право купити в шкільному буфеті випічку, соки або інші продукти.

10. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

11. Забороняється виносити з їдальні їжу.